Lid worden

Inschrijven

Minimum leeftijd
Voor deelname aan de lessen geldt een minimum leeftijd van 4 jaar. Natuurlijk wordt op deze leeftijd eerst gestart met watervrij maken.

Wachtlijst
Voor vele verenigingen bestaan er wachtlijsten. Zo ook voor de Alphense Watervrienden. De lengte van de wachtlijsten varieert per avond en kan per zwemuur verschillen. Zodra een inschrijving gehonoreerd kan worden, wordt er contact met u opgenomen.

Wanneer u ons kunt helpen met lesgeven of andere werkzaamheden kan uw kind voorrang krijgen op de wachtlijst.

Let op: Momenteel is de wachtlijst voor het eerste en tweede zwemuur op maandag en woensdag erg lang. De wachtlijst is voor de genoemde uren minimaal 2 jaar. Houdt u hier rekening mee met inschrijven.

Extra info
Volwassenen: voor deze doelgroep biedt Alphense Watervrienden op maandag recreatief zwemmen aan. Dit zwemuurtje is niet gericht op het behalen van een diploma. Men dient wel in het bezit te zijn van een zwemdiploma om hier aan deel te nemen.

Inschrijfformulier

Lid worden
*
*
*
*
*

Adresgegevens

*
*
*
*
*

Zwemgroep maandagavond, kinderen, zwembad Aquarijn:

Zwemgroep maandagavond, volwassenen, zwembad Aquarijn:

Zwemgroep woensdagavond, kinderen, zwembad de Hoorn:

Bezit Diploma's (aankruisen wat van toepassing is)

Als zich tijdens de lidmaatschapsperiode in medisch opzicht situaties of veranderingen voordoen die in het bad problemen op kunnen leveren, bent u verplicht de ledenadministratie onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Na aanname van dit formulier ontvangt u een factuur ten bedrage van het inschrijfgeld van € 7,50. Wanneer wij uw betaling hebben ontvangen wordt u op de wachtlijst geplaatst. Zodra u kunt komen zwemmen ontvangt u telefonisch bericht. Acceptatie van het lidmaatschap van De Alphense Watervrienden verplicht u tot betaling van de verschuldigde kwartaalcontributie per toegezonden factuur.

*

Momenteel kampen wij met een vrijwilligers tekort, hierdoor zijn de wachtlijsten langer dan wij zouden willen.

U kunt ons uit de brand helpen door uzelf op te geven als vrijwilliger.
De enige voorwaarde die wij stellen is dat u dan minimaal voor een periode van 1 jaar beschikbaar voor ons bent.

Wij geven uw kind dan voorrang op de wachtlijst

Indien minderjarig: Vul de naam & e-mailadres van een ouder/voogd in

© Copyright 2018
Alphense Watervrienden
Terug naar boven