TC Commissielid

TC lid

Voor de Technische Commissie (TC) zijn wij dringend op zoek naar een nieuw commissielid.

 

Activiteiten die de TC zoal doet zijn:

 

  •   zorgdragen voor de badhuur
  •   onderhouden van de contacten met Thermen2
  •   organiseren van het afzwemmen (3x per jaar voor ABC en 3x per jaar voor de    zwemvaardigheidsdiploma's)
  •   organiseren van kaderbijscholingen (1x per jaar)
  •   samen met de Evenementen Commissie organiseren van festiviteiten in het water
  •   aanwezig zijn bij het gebruikersoverleg van Thermen2 (2x per jaar)
  •   schrijven van het jaarverslag van de TC voor de Algemene Ledenvergadering

 

We komen ongeveer 3x per jaar bij elkaar om te vergaderen, daarnaast hebben we af en toe via de telefoon, app of mail contact met elkaar om wat dingetjes kort te sluiten. Vanuit de TC is één van ons lid van het bestuur en deze persoon heeft dan ook gemiddeld 6x per jaar bestuursvergaderingen.

 

Wie en wat zoeken wij:

 

  •  een gediplomeerd persoon (Lesgever Zwem-ABC, Zwemleider A of B e.d.)
  •  iemand die affiniteit heeft met het lesgevend kader
  •  de bereidheid tot het behalen van het certificaat Examinator Nationale   Zwemdiploma's (dit is geen hele cursus of training, het vraagt om enige   zelfstudie en het doen van een digitale toets op locatie)
© Copyright 2018
Alphense Watervrienden
Terug naar boven